test
Hier bent u: Facit > Kinderopvang & Onderwijs > Training

Training

Facit biedt een rijk geschakeerd pakket aan trainingen en workshops. De meeste zijn ontstaan vanuit onze adviespraktijk. Onze trainingen en workshops kennen een hoog praktisch gehalte en sluiten aan bij de doelgroep waarvoor ze zijn bestemd. Dat betekent: veel oefenen, en zo veel mogelijk aansluiten bij situaties en materiaal uit de praktijk van uw gemeente. Voor iedere training ontwikkelen we ondersteunend materiaal, zoals oefenstof, , een checklist, of voorbeelddocumenten. Ook hierbij kijken we naar uw praktijk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid van persoonlijke feedback of ‘coaching on the job’.

Yvonne Kok en Angela van Bergeijk informeren u graag nader. Ze zijn bereikbaar via yvonne.kok@facit.nlangela.van.bergeijk@facit.nl of via het algemene telefoonnummer van Facit: 0251 – 212 202

Voorbeelden uit ons aanbod:
• Trainingen Interne Audit
• Trainingen kwaliteit in de praktijk
• Training resultaatgericht sturen op kwaliteit
• Integreren van veiligheidsmanagement in het huidige kwaliteitsmanagementsysteem (veiligheid en kwaliteit in 1)
• Toezicht op kwaliteit en veiligheid
• Kwaliteitsgegevens analyseren
• SMART en slank jaarplan
• SMART formuleren
• Risico-inventarisaties inbedden in uw organisatie
• Kwaliteit 2.0
• Kwaliteit in zelfstandige teams
• Downsizen van het kwaliteitshandboek, Meer met minder papier
• Veiligheid en gastvrijheid
• Kwaliteit in beeld (kwaliteit beter monitoren, en voor iedereen inzichtelijk)
• Calamiteitenonderzoek (aan de hand van PRISMA)

Staat de training of werkbijeenkomst die u zoekt er niet bij? Wij overleggen graag met u over de mogelijkheden!

In onze trainingen stemmen we de werkvormen af op uw doelstelling en uw organisatie. Naast incompany trainingen verzorgen we workshops, coaching on the job en worden we gevraagd feedback tijdens ontwikkeltrajecten te leveren. In overleg met uw organisatie stemmen we af welke vorm het beste bij uw situatie past en het meeste resultaat zal opleveren in specifieke situaties.

Onze trainers zijn geen fulltime trainers, maar werken naast de trainingen die ze geven in de praktijk als beleidsadviseur. De ervaringen die wij in het werkveld opdoen, verwerken we in onze trainingen. Daardoor kunnen we goed aansluiten bij uw praktijk en de laatste ontwikkelingen.

Facit maakt trainingen altijd op maat voor de klant. Dat start bij een goede analyse van de scholingsvraag: wat u met de training wilt bereiken is het uitgangspunt van het programma. Praktische toepasbaarheid staat voorop, zonder de hogere doelen van de organisatie uit het oog te verliezen. Waar mogelijk werken we met materiaal van uw organisatie, zodat we nauw aansluiten bij de praktijk en aangeleerde kennis en vaardigheden direct toepasbaar zijn voor cursisten.