test
Hier bent u: Facit > Over Facit

Over Facit

Facit NPS Score gestegen van 62,5 naar 66

Uiteraard vragen we ook bij Facit aan onze klanten in de eindevaluatie hoe waarschijnlijk het is dat zij Facit zullen aanbevelen bij collega’s of andere organisaties. Voor het berekenen van de NPS score wordt het percentage klanten dat op deze vraag een 9 of 10 geeft verminderd met het percentage klanten dat een 0 tot en met 6 geeft.

In 2015 en het eerste halfjaar van 2016 geeft 66% van onze klanten een 9 of een 10 en 34% geeft een 7 of een 8. Geen van onze klanten geeft een 6 of lager. We zijn er trots op dat onze NPS score aldus uitkomt op 66!


 

 

 

 

Stelt u prijs op concrete referenties dan verzorgen wij die graag voor u.