Skip to content

NAH

Coördinatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland noord

Facit ondersteunt het coördinatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Dit coördinatiepunt NAH is er zowel voor hulpverleners als voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel en hun familieleden. De coördinator en/of het consulententeam, bestaande uit deskundigen uit verschillende vakgebieden, zullen naar aanleiding van de vragen zoeken naar de meest geschikte vorm van dienstverlening voor mensen met NAH.

Noord-Holland noord Kennemerland Zaanstreek en Waterland Amsterdam

Meer informatie?
Op bovenstaand kaartje kunt u zien welk deel van Noord-Holland valt onder regio Noord-Holland Noord (het oranje gekleurde gedeelte).

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor behandeling, opvang, begeleiding of hulp bij wonen en tijdsbesteding in Noord-Holland Noord kunt u contact opnemen met Marja Heida via nah.noordhollandnoord@facit.nl  tel. 0251-212202.

(Vragenstellers uit andere regio’s en/of de rest van Nederland kunnen met hun vragen terecht bij www.breinlijn.nl)

Back To Top