skip to Main Content
test

NAH

Coördinatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland noord

Facit ondersteunt het coördinatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Dit coördinatiepunt NAH is er zowel voor hulpverleners als voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel en hun familieleden. De coördinator en/of het consulententeam, bestaande uit deskundigen uit verschillende vakgebieden, zullen naar aanleiding van de vragen zoeken naar de meest geschikte vorm van dienstverlening voor mensen met NAH.

Noord-Holland noord Kennemerland Zaanstreek en Waterland Amsterdam

Meer informatie?
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor behandeling, opvang, begeleiding of hulp bij wonen en tijdsbesteding kunt u contact opnemen met Marja Heida email: nah.noordhollandnoord@facit.nl  tel. 0251-212202.

Programma NAH-café 2019

Lees hier de Nieuwsbrief NAH Noord-Holland van december 2016
nieuwsbrief-niet-aangeboren-hersenletsel

Voor onze werkgroep om het nah-café draaiende te houden vragen wij hulp van professionals om in onze werkgroep mee te denken en te organiseren. wij hebben er altijd veel plezier in en willen een grote draagkracht creëren. Komende maart bestaan we 5 jaar, en we zijn in die 5 jaar flink  gegroeid. We hebben ontdekt dat er onder de lotgenoten een grote behoefte is om elkaar te ontmoeten. Gemiddeld hebben we op dit moment 18 bezoekers per nah-café.

De organisatie vergt niet al teveel tijd. We komen 4x per jaar voor een  overleg van 1 uur bij elkaar, activiteiten die daar uit voort komen  kunnen we verdelen  en dit houdt in dat je ongeveer een 1 uur van je werktijd kwijt bent.

Vriendelijke groet,

Rosemary Seijts
cliënt begeleider PNH (perspectief na hersenletsel)
Rosemary.seijts@esdege-reigersdaal.nl
tel: 072 5629627

NAH-café Alkmaar

Back To Top